Vakıf Hayatı

Nesin Vakfı’na genellikle 11 yaşına kadar, okuma olanaklarından yoksun ve okumak isteyen çocuklar kabul edilirler. Kabul edilen çocuklar ayaklarının üzerinde duruncaya kadar her türlü ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanır.

Çocuklar genellikle çevredeki devlet okullarında eğitim görürler ama başarı gösteren çocuklar için özel okullardan burs talep edilir ve bu çocukların daha iyi eğitim olanaklarına sahip olma şansı yakalarlar.

Okul sonrası etüd çalışmaları çalışma ve etkinlik saatlari derken günü bitirler. Okulların olmadığı tatil günleri ve haftasonları çocukların hayata karşı daha dirençli olmaları için tiyatrodan sinemaya, spordan müziğe, kültürel faaliyetlerden doğa gezilerine, tarımdan marangozluğa, aşçılığa kadar değişik aktivitelerle bilgilenmeleri, beceri kazanmaları sağlanır.

Öte yandan Aziz Nesin vakıf yaşamı üzerine kaleme aldığı notlar da aşağıda:

Nesin Vakfı’nda Çocukların Özgürlükleri ve Hakları

 • İnanç Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda yetişkinler, bilimsel olmayan doğrularını, inançlarını ve yaşam felsefelerini hiçbir biçimde çocuklara ve gençlere benimsetmeye kalkışmazlar. Nesin Vakfı çocukları her türlü inanç ve yaşam felsefesinde özgürdürler.
 • Düşünce Özgürlüğü: Yönetimin ve çalışanların görüşlerine ters düşen çocuklar kınanmaz, cezalandırılmaz, korkutulmaz, tehdit edilmez; tam tersine, Nesin Vakfı’nda herkesin düşüncesini çekinmeden açıklayabileceği ve savunabileceği bir ortam olmalıdır.
 • Karar Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda çocuklar kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahiptirler.
 • Merak ve Bilgilenme Özgürlüğü: Nesin Vakfı’nda çocuklardan bilgi saklanmaz. Çocukların her sorusu açıklıkla, onların anlayabileceği bir dilde ama yalansız ve olabildiğince eksiksiz yanıtlanmaya çalışılır.
 • Bireysel Haklar: Nesin Vakfı’nda çocukların bireysel hakları korunur. Örneğin çocukların odalarına kapı vurulmadan ve çocuğun izni olmadan girilemez. Odalarda arama tarama yapılamaz. Çocukların okudukları kitaplar denetlenmez. Çocuklar giyim kuşam, saç, sakal, bıyık gibi dış görünümlerinde de özgürdürler. Nesin Vakfı’nda dayağa, korkuya, cezaya, hele bireyi yok sayan toplu cezaya yer yoktur.
 • Saygıya Hak: Nesin Vakfı’nda çocuklara saygı duyulur, örneğin, onlara emir kipiyle seslenilmez, onların düşünceleriyle, duygularıyla, arayışlarıyla, sanatsal ve bilimsel ürünleriyle alay edilmez.
 • İçini Dökme Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocukların sorunları dinlenir, bu sorunlarına çözüm arayışları engellenmez ve olanaklar dahilinde sorunlarına çözüm aranır.
 • Yanlış Yapma Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocuklara yanlış yapma hakkı tanınır, insanların kimi konularda kendi doğrularını kendilerinin bulmaları gerektiğine inanılır.
 • Başarısızlık Hakkı: Nesin Vakfı’nda başarısız çocukların başarısızlıklarının nedenleri araştırılır, bu nedenler giderilmeye çalışılır, başarısızlık kolay kolay kabul edilmez. Nesin Vakfı’nda çocuklar başarısızlıklarından dolayı ayrıca cezalandırılmadığı gibi başarılarından dolayı ödüllendirilmezler de. Nesin Vakfı’nda başarısız çocuklara başarısızlığın dünyanın sonu olmadığı, her başarılı insanın başarıdan çok başarısızlıkları olduğu başarısız gence anlatılır.
 • Şımarma Hakkı: Nesin Vakfı’nda çocukların şımarma hakları vardır. En küçüğün şımarma hakkı sonsuzdur.
 • Sınırsız Seçenek Hakkı: Nesin Vakfı’nın eğitim amacı sorunsuz insan yetiştirmek değildir, çünkü bu, gerçekleşmesi olanaksız bir amaçtır. Kaldı ki yaratıcı insanların bir çoğu sorunlu insanlardır. Nesin Vakfı’nın eğitim amacı, belirtildiği üzere, sorunlarına çözüm bulan ve sorunlarını olumlu yönde yönlendirebilen kişiler yetiştirmektir. Bu amacın gerçekleşmesi için çocuğun önüne, bunalımlarını ve sorunlarını dışavurabileceği, kendini yönlendirebileceği, gizli yeteneklerini keşfedebileceği, keşfettiği yeteneklerini geliştirebileceği birçok seçenek sunulmalıdır. Çocukların enerjilerini olumlu, yapıcı ve yaratıcı biçimde yönlendirebilecekleri, kullanabilecekleri, değerlendirebilecekleri, kırıcı olmadan harcayacabilecekleri ortamlar yaratılmalı, olanaklar sunulmalıdır. Nesin Vakfı olanakları el verdiğince çocuklara bu seçenekleri sunmaya çalışır ve seçenek sayısında sınır tanımaz.