Bakış Açımız

Nesin Vakfı’nın eğitim ilkeleri ve yöntemleri, Aziz Nesin’in eğitim konusundaki vasiyeti doğrultusunda oluşturulmuştur. Kendi kaleminden bu ilkeler şöyle sıralanır:

Nesin Vakfı’nın Eğitim Amaçları

  • Düşünen, araştıran, inceleyen, kuşku duyan,
  • Kendini ve çevresini sorgulayıp eleştiren,
  • Kendinin ve çevresinin sorunlarını görüp bu sorunlara çözüm arayan,
  • Günü gününe yaşamayıp hem geçmişi değerlendiren hem de geleceği ve geleceğin sorunlarını öngörmeye çalışan,

  • Kendinin ve başkalarının hakkını arayan, haksızlıklara karşı gelebilecek cesarete sahip, başkaları mutsuzken mutlu olamayan, yani toplumsal sorumluluğu olan,
  • Yetenek ve sınırlarının ayrımında, ama aynı zamanda bu yetenek ve sınırlarını zorlayan, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen ve kendini yenilemenin zorluğunun bilincinde olan,
  • Bir iş üzerine yoğunlaşabilen, başladığı işi bitiren, zamanını doğru ve verimli kullanabilen,
  • Tükettiğinden çok üreten, kırıcı değil yapıcı olan,
  • Ayrımında olsun ya da olmasın, çözemediği, üstesinden gelemediği kişisel sorunlarını olumlu yönde yönlendirebilen,
  • Madden ve manen olabildiğince başkalarından ve koşullardan bağımsız, hayatta tek başına ayakta durabilen bireyler yetiştirmektir.

Dost Kayıt Formu’nu doldurarak etkinlik ve projelerimizden haberdar olun!

"Etkinliklerimizden, Eğitim & Söyleşilerimizden, Projelerimizden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi giriniz"