Nesin Çiftliği

Nesin Vakfı’nda tarımsal üretim Aziz Nesin’den bu yana gelen bir gelenektir. O günden bu yana çiftliğimiz yaklaşık 30 dönümlük bir alanda birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çiftliğimizde herhangi bir şekilde zehir veya ilaç kullanmadığından bu canlıların sayısı, sağlıklı ekosistemlerde olduğu gibi her geçen gün gittikçe artıyor. Çiftlik arazimizde öncelikli amacımız vakıf çocuklarımıza sağlıklı ve taze gıdalar sağlamak. Yine bu amaç doğrultusunda yaklaşık iki yıldır da doğayı taklit eden bir sistem olan permakültürün ilkelerini uygulamaya ve yaymaya çalışıyoruz. 

Aziz Nesin’in üzerinde ısrarla durduğu tükettiğinden çok üreten bireyler olmak adına hepimiz permakültür öğrencileri olduk. Fosil yakıt kullanan araçlar, hazır yemler ve sentetik gübre gibi çiftlik “girdilerinin” yerine gönüllülerimizle birlikte kendi emeğimizi, öğrenme isteğimizi ve ormanın döngülerini koyuyoruz.Bu haliyle çiftliğimizin, Nesin Vakfı Permakültür Çiftliği, Üretim ve Paylaşım Merkezi olması için çalışıyoruz. 
Çiftliğimizin websitesine www.nesinvakficiftligi.org, çiftlik çalışmalarımıza destek olmak isterseniz gönüllü formumuzu doldurabilirsiniz.

Nesin Vakfı