Gönüllülük

Nesin Vakfı’nda çalışanlar gibi gönüllülerin de yeri bir başkadır. Uzun soluklu gönüllülükten günübirlik gönüllüye kadar hertürlü gönüllüye her zaman kapımız açıktır. Siz gönüllüyseniz her zaman yapacak çok iş var.

Çocuklarla ilgili olarak; ders veya etkinlik bazlı çalışmalar için öncelikle süreklilik sağlayabilecek kişileri tercih ettiğimizi bilhassa belirtmek isteriz. Çocuklar ve eğitim konularıyla ilgili gönüllü olmak isterseniz; egitimasistan@nesinvakfi.org adresine yazmanızı rica ederiz.

Bahçe, etkinlik veya günübirlik çalışmalar (ağaç dikimi, bahçe bakımı, bakım, onarım gibi) fiziksel güç gerektiren işler için işletme bölümüne yazmanızı rica ederiz. isletme@nesinvakfi.org

Bunlar dışında aklınıza gelecek hertürlü gönüllü çalışma, işbaşvuruları ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi için nesinvakfi@nesinvakfi.org adresine yazabilirsiniz.

Nesin Vakfı Çalışanlarının ve Gönüllülerinin Çocuklara Karşı Görevleri

 • Eşitlik İlkesi: Çalışanlar çocuklar arasında keyfi ayrım yapamazlar. Nesin Vakfı’na alınan her çocuk, bir ailenin öz evladı gibi kabul edilir.
 • Amaçtan Sapmama: Nesin Vakfı çocuklar için kurulmuştur. Vakıf’ta alınan her karar, atılan her adım çocuk merkezli ve çocukların yararına olmalıdır.
 • Eğitim Süresi: Nesin Vakfı’nda eğitim günde 24 saattir ve Nesin Vakfı’nda çocukların her anı değerlendirilir. Çocukların denetim altında olmadığı an olmamalıdır.
 • Yetenek Keşfi: Her çocuğun yetenekli olduğu, kendine güvendiği bir dal bulunmaya çalışılmalıdır. Vakıf çalışanları bu konuda sürekli arayış içinde olmalıdır.
 • Eleştiriye Açık Olma: Çalışanlar, gönüllüler ve yöneticiler, çocukların eleştirilerine açık olmalıdır. Bu eleştiriler haksız bile olsa gençler kınanmamalıdır.
 • Gerekçeli Kurallar: Vakıf’ta uygulanan her kuralın bir gerekçesi olmalı, bu gerekçe çocuklara açıklanmalı ve uygulanmadan önce onların da onayı alınmalıdır. Hiçbir kural ve yasak gerekçesiz olmamalıdır ve her kural ve yasağın gerekçesi çocuklara açıklanmalıdır.
 • Özyönetim: Vakıf sorumluları çocukları “özyönetime” teşvik etmelidir. Örneğin çocuklar kendi aralarında toplanabilmeli, görev dağılımı yapabilmelidir.
 • Hak Aramak: Hakları ve bu hakları nasıl ve hangi yasal yollarla arayabilecekleri çocuklara öğretilmelidir.
 • Kendini Korumak: Kendi vücuduna sahip olduğu, kimsenin kendisine kendi rızası olmadan bir şey yapamayacağı çocuğa öğretilmelidir. Cinsel taciz ve istismar karşısında yapabilecekleri çocuklara uygun bir dille anlatılmalı, böyle bir durumda başvurabileceği merciler açıkça kendilerine söylenmelidir.
 • Cinsel Bilgiler: Belli bir yaş ve olgunluğa eriştiklerinde çocuklara gerekli cinsel bilgiler uzmanlar tarafından öğretilmelidir.
 • Vakıf’ı Sahiplenme: Çocuklar ve çalışanlar Vakıf’ı sahiplenmeli ve Vakıf’ın gelişmesinde, güzelleşmesinde, zenginleşmesinde katkıları olmalıdır. Nesin Vakfı çocukları Vakıf’ın her türlü işinde çalışmaya teşvik edilmelidir.